Home

Hartelijk welkom op de website van de Reumapatiëntenvereniging Baarn, Soest en omstreken.

Onze vereniging is opgericht in 1981.

De Reumapatiëntenvereniging wil er graag zijn voor alle mensen die een vorm van reuma hebben.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen. De bekendste reumatische aandoeningen zijn de ziekte van Bechterew, artrose en reumatoïde artritis. Zowel jongeren als ouderen kunnen te maken krijgen met een reumatische aandoening Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.reumanederland.nl.

Het doel van de patiëntenvereniging voor mensen met een reumatische aandoening uit de gemeenten Baarn, Soest en omstreken is voornamelijk om mensen met reumatische aandoeningen met elkaar in contact brengen. Maar ook met diegenen die dagelijks (bijv. de partners) te maken hebben met de gevolgen van reuma.

Daarnaast wil de RPV de leden stimuleren en activeren door mee te doen aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, opkomen voor de belangen van reumapatiënten in de regio, stimuleren van zelfwerkzaamheid en mondigheid van de reumapatiënt, verzamelen en doorgeven van informatie, geven van voorlichting door middel van lezingen en organiseren van beweegactiviteiten.

Met o.a. een afwisselend programma van voorlichting en ontspanning proberen wij de leden en belangstellenden op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van reuma en aanverwante zaken (bijv. de WMO).


Waarom lid worden?

U hebt een reumatische aandoening, en u vindt het misschien niet fijn om steeds weer herinnerd te worden aan uw ziekte. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens. Maar waarom is het dan toch goed om lid te worden van een lokale patiëntenvereniging?

Als lid van onze vereniging heeft u ook toegang tot verschillende activiteiten:

  • Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd die voor leden gratis of tegen een klein bedrag toegankelijk zijn. Voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg, leefstijl, WMO, verzekeringen en belastingen bijvoorbeeld.
  • In het kader van lotgenotencontact worden activiteiten georganiseerd zoals.

Creatieve workshops, ontspanningsactiviteiten, een uitje één keer per jaar een bustocht en een kerstdiner, kortom: voor elk wat wils.

  • 10 keer per jaar ontvangt u gratis onze Nieuwsbrief. Hierin worden alle activiteiten bekend gemaakt.  • Onze vereniging heeft twee beweeggroepen: een aangepast wandelgroep en een hydro (zwem) groep. Leden kunnen tegen gereduceerde prijs deelnemen. Bewegen is één belangrijke voorwaarde om als reumapatiënt goed te kunnen functioneren. Een voorwaarde om deel te nemen aan deze oefengroepen is dat u lid wordt van de vereniging.
  • Iedere dinsdagmiddag van 14 tot 15 uur wordt er aangepast gewandeld o.l.v. een erkend wandeltrainer. Per week bekijken we waar we gaan wandelen in Baarn of Soest. Er wordt een plek gekozen waar een gelegenheid is om na afloop koffie te drinken. Het wandelen kost € 1.75 per keer (2021), dit wordt per halfjaar vooruit gefactureerd. Voor nadere informatie: Gerda Merks 06 10803098


Aangepast wandelen is voor iedereen geschikt om zijn/haar conditie te verbeteren. U stapt wel door maar raakt niet buiten adem en forceert niets. De trainer leert u op uw eigen grenzen te letten. Stukjes wandelen worden afgewisseld met verschillende oefeningen waardoor de conditie verbetert. Wij lopen geen kilometers en u hoeft ook geen moeilijke technieken te leren. Plezier hebben en bewegen op je eigen niveau daar gaat het hier om. Het enige wat u nodig heeft zijn goede makkelijke schoenen.

 U bent van harte welkom om het aangepast wandelen zelf eens te ervaren. De eerste les is een proefles en verplicht u tot niets.


  • De hydro zwemgroep oefent iedere woensdagmiddag van 13 tot 14 uur in het zwembad van de Amerpoort in Baarn onder leiding van een gediplomeerd zweminstructeur, zwemtrainer aquafit. De vergoeding voor deze lessen bedraagt € 75 (2021) en wordt vooraf per kwartaal in rekening gebracht. Voor nadere informatie: Ad Meijer tel 035-6025768 of 06 19961807.


Het lidmaatschap van onze vereniging is (2021) € 17,50 per jaar.


Nieuwsgierig geworden?

U bent van harte welkom op één van onze voorlichtingsmiddagen om eens kennis te maken. Ook niet leden zijn op de meeste bijeenkomsten van harte welkom.

Zie voor data en activiteiten de agenda.


Bezoek de website (www.rpvbaarnsoest.nl of neem contact op met ons secretariaat

Koperwiek 33, 3677AM Soest Tel: 035 6013830 / 06 81560190

Mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.comHet bestuur.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter: Anneke Maarleveld-Krommendijk, tel. 035-5416416


Secretaris: Roel Thomas, tel. 035-6013830, Koperwiek 33 3766 AM Soest


Penningmeester: Ad Meijer, tel. 035 6025768 Bank NL41 SNSB 094.43.67.461


Lid: Nelie Breunesse, tel. 035-5418551


Meewerkende leden:

Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen, tel 06 10803098

Aard van Slooten, website beheer tel 0616377575

Het drukwerk wordt verzorgd door:

Drukkerij Esed B.V. Oostergracht 9, 3763 LX SoestWat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, voornamelijk de gewrichten. Dit resulteert o.a. in pijn, stijfheid, warmte en zwellingen in o.a. de ledematen zoals handen en voeten. Geschat wordt dat deze aandoeningen bij ongeveer 15 procent van de bevolking eens in het leven voorkomt, vaker bij vrouwen dan mannen. De aandoeningen kunnen zich in elk levensjaar openbaren, maar vaker bij volwassenen dan kinderen. De oorzaken, symptomen en verloop van de ziekte kan bij elke vorm verschillend zijn. De meest voorkomende vormen van reuma zijn reumatoïde artritis en artrose. Reumatoïde artritis is een aandoening die zich kenmerkt door een infectie van de gewrichten verspreidt over het gehele lichaam. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in versnelde mate van mindere kwaliteit wordt. Hoe ontstaat Reuma? Reuma is een verzameling van aandoeningen die verschillende oorzaken kunnen hebben. Een virus, bacterie of schimmel kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van infectieve Artritis. In specifieke gevallen kan reuma ook voorgegaan worden door psoriasis. Reumatoïde Artritis (RA): De oorzaak van RA is nog niet bekend, men weet echter wel dat het een auto-immuun ziekte is. Een auto-immuunziekte is een aandoening waarbij het eigen afweersysteem het eigen lichaamweefsel aanvalt. Dit lijdt ertoe dat over het gehele lichaam de gewrichten ontstoken en beschadigd raken. Er zijn vermoedens dat een aantal virussen verantwoordelijk kunnen zijn voor de initiële start van RA, maar dit is nooit wetenschappelijk bewezen. Artrose kan veroorzaakt worden door een niet goed werkende kalkaanmaak voor de botten van het lichaam. Ook virusinfecties, verwondingen of langdurige spanning op de gewrichten zoals zwaar werk of overgewicht doet de kans op Artrose toenemen. Het lichaam zal proberen de botten weer aan te vullen, echter niet evenredig, waardoor soms zichtbare knobbels op de gewrichten ontstaan. De gewrichten worden na verloop van tijd verhinderd soepel te bewegen. Hoe herkent u Reuma? In het algemeen zijn de belangrijkste symptomen van reuma langdurige pijn en stijfheid van de gewrichten. Soms gaat dit gepaard met zwellingen, roodheid en tintelingen rond de gewrichten. Indien de oorzaak een infectie viraal of bacterieel is, kan reuma gepaard gaan met koorts, moeheid en gewichtsverlies. In ernstige gevallen kunnen ledematen misvormt raken of zelfs niet meer werken. De ziekte begint meestal klein en plaatselijk om zich vervolgens te verspreiden in het lichaam en in hevigheid toe te nemen. Daarbij valt op dat klachten aan beide kanten van het lichaam voorkomen, zoals op alle twee de handen

tegelijkertijd (symmetrisch).